Parnasszus 2018/3

450.00 Ft

Kategóriák: ,

Leírás

Be kell jelentkezni a letöltéshez!

Centrum – Tóth László

 

Tóth László: Szanálás; rózsa; Kis természetrajz; Kis glossza az újbeszédről; Kánon; Leghőbb vágyam: kijönni…

„Én csupán írnok vagyok…” – Tóth László válaszol G. Kovács László kérdéseire

Kabdebó Lóránt: A mai ember tragédiája – Hogyan „mondható” egy „mondhatatlan” regény? (recenzió)

Vilcsek Béla: Csend és rend – Tóth László (ott)hontalan (itt)honossága (tanulmány)

Tóth László: Kisded értekezés a rossz versekről; ***; Önarckép, melyben a szerző versbéli énje maga elé tekint; Jó lesz sietni; Hangverseny

Márkus Béla: „meleg tekintet a dermesztő űrben” – Sorok (a) Wittgenstein szóvivőjéről (esszé)

Gróh Gáspár: Az üres lap teleírása (recenzió)

Vida Gergely: A neurózis bölcseletté szelídül… (recenzió)

Csanda Gábor: Wittgenstein újratöltve (recenzió)

Tamási Orosz János: „…lehet valahol most fejtik ki…” – Megjegyzések Tóth László pályájához – legújabb verseskötete kapcsán (esszé)

Zalán Tibor: Az út árnyéka

Vörös István: Egy erődrendszer: rondel és villanella

Pollágh Péter: Másként lakozik (miniesszé)

Pénzes Tímea: Tóth László: Apám lábaujja, madarai

Szalay Zoltán: Megíratlan köszöntő, avagy egy tétova mondat Tóth László hatvanötödik születésnapjára (esszé)

 

Redivivus – Kulcsár Ferenc

 

Koncsol László: Kulcsár Ferencről (miniesszé)

Tóth László: Úton, avagy Anyaöl és anyaföld között – Régi-új vonások Kulcsár Ferenc arcképéhez (esszé)

Kulcsár Ferenc hagyatékából: Óvárosi szerelmesdal; Világárvaság; Új múzeum; Négy sor; Macskatalpon, puhán körbejár

Vilcsek Béla: Mindig – Kulcsár Ferenc emlékezete (tanulmány)

Saitos Lajos: Fekete szél; Mindig

Varga Imre: A szótlanul szóló emlékezete (miniesszé)

Zirig Árpád: Megírt verseid

Németh István: Istenkeresőben

 

Be kell jelentkezni a letöltéshez