Filip Tamás

SAJÁT ERŐD

versek

BUDAPEST, 2008


© Filip Tamás, 2008

© Parnasszus Kiadó, 2008

 


 

 

„Ami történik, arról egyszer is, ha hallhatnánk valamit.”

(Győrffy Ákos)

 

 

Jön

 

Ahogy jön és átveszi a parancsnokságot,

magától értetődő, mint egy álom.

Olyan szeretnék lenni én is, mint ez

az idegen, aki a befagyott forrásig

akarja vezetni a jégtörő hajót.

 

Rekedten győzködöm magam,

hogy egy kicsit már hasonlítok

is rá, hogy nem túl nagy ár a sok

helyeslés, ami elhagyja a számat,

ha úgyis várnak a Mesterkurzuson.

 

Mintha kettős ügynök lennék, aki

bármikor lebukhat, s talán már

le is bukott, csak nem vette észre –

valahogy úgy, mint Swedenborgnál

a halott, aki hazajár még övéihez.

 

És hirtelen eszembe jut, hogy hajnalban

sötét férfihang szólt hozzám a rádióból.

Hiába rázom vállukat, az alvók alszanak

azóta is, hogy meg kellett tudnom tőle:

csapataink rosszul állnak.

 

 

A túlerővel szemben

 

Háborúk, viharok mondattana.

Sok indulatszó és tagadás.

A létigéket kisbetűvel írjuk,

és jövő időben nem kérdezünk.

 

Egy perce érkeztünk csupán,

csak a képzelet volt előtte.

Könyveknek hogy is hihetnénk?

Parázslik bennük a gyűlölet.

 

Amerre nézünk, túlerő.

A látszat tolakszik elénk.

Zárójelek közt vezetnek el

az ellenséges tömegben.

 

 

Metszéspontok

 

Próbál a krétakörből

kimászni a cserbenhagyott,

föltápászkodni teste alvadt kupacából,

próbál föltérdepelni legalább.

A felejtés poklában érzi magát,

miközben az erdők körben lobognak.

 

S míg izzó szél dagasztja a fák

üszkösödő vitorláit, távol egy sziréna

életre kelt néhány megszállott fiút. Útjuk

kihűlni nem tudó meteorhoz vezet,

ám a tébolyt is észreveszik,

mely egy padlásszobából őket figyeli.

 

Páncélja nélkül hitvány

kis senki. Igazi nónév.

Már eltüntette az embernyomokat

a hűtőrácsról. Most a híreket lesi,

és előveszi a füzetet, amibe féltett

titkait szokta följegyezni. A csöngetés

után már nincs esélye, hamuvá

omlik össze mindene.

 

 

A jéghegy talpa

 

Porral fertőzött levegő –

száraz légköri homály,

amitől fulladozunk

az összepréselt metropoliszban.

 

Ahol a templom állt, most

ideiglenes parkoló. Ártatlan

vagyok, mondjuk, amikor

indulni szeretnénk

bilincsbe vert kocsinkkal – de

ki hallaná meg a fogaink közül

földre eső igéket?

 

Látványterv a valóság

helyett, műfény és világzene –

a bámészkodók egy mondatra

várnak, mely felülírja

a sejtjeikbe vésett programot.

 

És a mondat felhangzik

a túlsó partról, de a híd, melyen

átmenni szerettek volna,

leomlik az üresség súlya alatt.

És egész éjszaka zuhan a vízbe –

hajnalig hallani a csobbanásokat.

 

 

After Eight

 

          Nyírfalvi Károlynak

 

Autókat rág a parkolóház,

amikor utcára tódul az

ábrándos tömeg.

Micsoda förtelmes zaj

a koncert után!

Szívükben elsötétül a

zenei holdfény, nem

hiszik el, hogy ez igaz lehet.

 

Sokan futnak a leszakadt hídon át.

Folyó általi halál.

A túlélők a parkban éjszakáznak,

csupaszon, dideregve,

a tudósítók úgy járnak köztük,

mint régészek a lelőhelyen.

Gyengéden filmezik az

emberi ásatást.

 

A térerő elfogy, csak annyi

biztos: a világfaluban

sok a nincstelen.

Szívesen elhajítanák ők is,

de nem tudják, mi a telefon.

 

 

Az ösvény vége

 

Mindenki egyszerre beszélt, itt vágni

kell, követelte a részeg konzílium. És

nem vette észre senki, hogy aki

előttük fekszik, nem is beteg.

A rajzokat összemászták a bogarak,

és a tájsebész keze reszketett, mikor

kialvatlanul munkához látott. Szikéje

metszett, dőlt a vér, az ösvénynek vége,

mondta valaki, aztán múmia-baglyokat

találtak az avarban, meg földbe süllyedt

lódobogást. Most lakópark lebeg

a parton – mint színes bunker, oly

szép és kecses, mint egy űrállomás.

A kerttervező ravasz árnyékokat festett,

hadd higgyék, nekik mindig süt a nap.

Mi pedig, mint egy csődbe ment

légitársaság törzsutasai, hiába

kilincselünk, a pontjainkat

már nem tudjuk beváltani.

 

 

Képriport

 

A nyomdagép-zene

az utcafrontra zúdul.

 

Egy lány szalad, és a még

forró újságot osztogatja.

 

Amit nekem ad, abban

képriport egy ásatásról.

 

Szemem gödörbe szédül,

lent edények, korsók, és

 

semmi csont, még egy

vacak szilánk se,

 

tán meg se halt, aki

ivott belőle, csak

 

a tárgyai merültek el,

ő maga itt jár-kel azóta is –

 

árnyéka letakarja

süllyedő életünket.

 

 

Nagy számok

 

Csak a látszat tágas, mint az űr,

a lényegnek vannak természetes

határai. Az egyetlen fény

egy tekintet ezüsthúrjába

rejtve dermeszti meg a világot.

 

Ha az ellenállás olykor még

fel is parázslik bennünk, a nagy

számok örvénye magával ragad.

De azt, hogy győzne is, nem hiszem.

 

Pedig egy lakatlan történetben

lépdelünk csukott szemmel, akár

a gyerekek, amikor vakot

játszanak hazafelé menet.

 

 

Séta idegenben

 

Kezdett vonaglani, mint akit kínoznak,

aztán összeomlott a forró délibáb.

Míg zuhant, szórta szilánkjait, végül

nyom nélkül veszett ki a világból.

És láttuk az óriás medúzát is, ki életét

ártatlan szörnyként ringatózta végig, de

egy hullám végül a partra lökte.

 

A komor víz öklendett hajókat is.

Mind csupa iszap és hínár, s kissé tompa

a hosszú kábulattól. Előbb a korlátra

bukva hánytak fuldokolva, aztán

a mentőcsónakban már egymást

falták az utasok. Hagyjuk hát végleg

sorsukra őket, nem érdemelnek új esélyt.

 

Lehet, hogy vad leszámolásba csöppensz,

lehet, hogy híres színészt látsz kocogni

testőrök gyűrűjében, megkérdheti egy riporter,

mi lenne utolsó kívánságod kivégzés előtt,

és egy hirtelen napfogyatkozásban még az is

megeshet, hogy a gazdagok közé szór

segélycsomagokat egy eltévedt helikopter.

 

Ha autód rossz helyen parkol, az

mindig véres valóság, főleg ha még

a rendszámtáblád is sáros. Kérem a papírokat.

Ugye, nem láttál semmit? – kérdi a törvény,

mélyen a szemedbe nézve, most az egyszer

elengedlek, de ígérd meg, azonnal indulsz

haza a francba, te mocskos idegen.

 

 

Élet és

 

Fiktív élménybeszámoló, megszórva

a hitelesség gondos szemcséivel,

olvashatatlanra ázott utaslista egy

elsüllyedt hajóról, felrobbantott stadion

porából egy kevés, amit egy sóhaj

kíséretében előttünk törölsz le

szemüvegedről. Minket viszont

ki se kell találnod, csak írj meg,

műveld a veszélyes művészetet,

hiszen az igazi katasztrófaturisták is

a katasztrófára érkeznek, és nem utána,

a szendvicsük nem engedélyezett

életszínezékkel van tele, és számolnak

azzal az eshetőséggel, hogy miután

mohón magukba tömték,

nem mennek többé haza.

 

 

Két szoba

 

A hírbozót zörög. Eltévedt

ügynökök verekszenek a

jótékony homályban,

mint akik nem tudják,

a tűzparancson nincsen keltezés.

(Mindig tegnaptól lövetnek.)

 

Ritkábban jár a busz.

Gyalog indulok, s mire

észbe kapnék, már rohanok, egyre

közelebb a kivilágított szobához.

Benn egy alkimista ül, csupa

újrakezdés az élete, tudom,

nem vagyunk rokonlelkek,

valahogy mégis vonz. Ha

van a városban bolondokháza,

és állatkert, nekünk is lehet itt helyünk.

 

Aztán elfutok mellette mégis,

a tanösvény máshová vezet.

Mintha egy óriás szobában,

derengő lámpák alatt rohannék

az egyetlen szabad asztal felé –

görebek rajta, kéneső,

titkos jegyzetek…

 

 

Hol volt, hol nem

 

Amikor köd van,

a táj a városban kezdődik el.

Az óriásplakátok behúzódnak

a házak közé a szántóföldről,

nyirkos, pusztuló papírjuk mintha

térítők ájtatos hangján kérdezné, az

új idők szavát ismerjük-e.

Elhagyott buszmegálló.

Az öregasszony nem tud

törölt járatokról, én a széleken

túlra indulok, nem segíthetek neki.

Zsigeri állatka bennem

az önvédelem, hang nélkül

szorítom a kormányt, és

veszekszem, egy sérelmet

fújtam föl, mint a luftballont.

De meddő fölényt utólag

ki tudna gólra váltani?

Mindjárt odaérek,

ruhát le, visszaszámlálás,

remélem nem vár tovább

az a fekete kendős néni, itt sötét

meleg van, fehér lepedő,

bejön az álom kezdőlapja,

a vak masszőr tévedhetetlen

kitapintja a csomókat

izmaimban, átjár a fájdalom,

üvöltök szegénnyel, de

nem akarom, hogy abbahagyja –

kínozzon csak, azért fizetem.

 

 

A horror vakui

 

[1.] Köszönsz. Nem hallja meg. Megint

köszönsz. Kicsit hangosabban. Meghallja, de

nem viszonozza. Két ember között ilyen

a szakadék. Nem lehet átkiabálni rajta.

Batyudat viszed tovább, megszólítsz

másokat is, becsöngetsz, barátságosnak

hitt kapukon zörgetsz, szóba sem

állnak veled, rendőrrel fenyegetnek –

ha nem tűnsz el.

 

[2.] Bálnahullákkal zsúfolt öböl, kávéház

terasza hajol fölé, a készülő

vihar elől betoppanó idegennek

valahogy szorítanak egy kis helyet, és

nyomban össze is tévesztik valakivel,

akiről azt hiszik, emberrablók

fogságába esett… és mindenfelől

ujjongás tör ki, hirtelen fényképezni

kezdik, a semmiből villannak rá a

horror vakui.

 

[1.+2.] Szegény, testével tölti be a teret,

hogy ne az üresség terpeszkedjen, hogy

aki elveszett, legalább a képeken

újra itt legyen. Aztán innen is

menekül, hátán batyujával,

s mintha pontonhídon szaladna,

iszamos bálnahátakon tapos,

míg zihálva elér a roppant öböl

közepéig.

 

 

Lassulás

 

          Karátson Gábornak

 

A

tájat

s a hajót

köd ragasztja

össze, s a kürt-

hangtól lepattogzik

a festék, elgurulnak a

mentőövek. A kormányos

küzd a műszerekkel, görcsösen

próbál kinézni a mocskos üvegen.

Múltja rákövült köpeny, izzad és didereg

benne. Földek és erdők, sóhajt, ti lassan éltek,

hozzátok lassulni volna jó, letenni minden fölöslegest,

és elköszönni a többiektől. És nem lenne baj, ha ezután

mindig csak gyalogolnék, mennék lassan a torkolat felé, üres

folyómederben, és nem is akarnám megérteni, miért nem érem el sosem.

 

 

Ködös híd

 

          egy Szabó T. Annamotívum nyomán

 

Olvastam, már nem is először, egyre több

részlete szólított meg, bár az első szavaktól

éreztem, hogy a világ hozzám máshogyan

beszél, de ez a vers akkor is hiteles.

Közös híd, ezt valahogy rosszul láttam,

a szemem, úgy látszik, egyre romlik,

ezért a képzelet s a megszokás mind

több terhet kénytelen magára venni.

De ezt a félreolvasást megőrzöm,

gondoltam, mire az első toll azonnal

kifogyott, keresnem kellett egy másikat.

 

Innen és ezen kell tovább haladnom,

épp ma, amikor kiderült, hogy a fahéjas

Little Man pehelyben sok a kumarin,

s egy férfi meztelen táncolt az utcán,

tettére nincs magyarázat, kórházba vitték

megfigyelésre, pedig le is lőhették volna,

ahogy manapság viccesen szokták mondani,

és valaki tényleg tüzet nyitott: felkelés

vagy forradalom, igen, félreolvastam,

közös hídról nem ír a vers, mentségem nincs,

megint csak magamnak kerestem a bajt.

 

 

Nincs harag

 

Múló rosszullét a bűnbeesés előtt:

a lélek még tett egy kísérletet, de

gyorsan megadja magát, és

engedi, hogy jöjjön a személyi

hibák sora, egész a kipontozódásig.

 

Azt mondja, nincsenek szokásai,

miközben egyre lassabban tudja

kirakni ugyanazt a puzzle-t,

és mindig akkor vált csatornát,

ha meghallja azt a hangot.

 

Nemrég a tanúvédelemtől keresték.

Azóta valami hidegség

kúszik ereiben. Nem tudok

semmiről semmit, mondta,

új élet, új arc nem érdekel.

 

Tíz év múlva szívroham

végez vele, esetleg agyvérzés,

legkésőbb húsz év múlva rák.

De akkorra már eldöntötte rég,

nincs ok, hogy szeresse ellenségeit.

 

És addig még sokszor

eltűnődik mohón, tanú volt-e,

vagy őt figyelték, s nem tudni

miért, de egyre többet gondol

önégetők forró hamujára.

 

 

Tűz van

 

Felsejlő arc a füstvadonban.

Vetített kép egy forgószínpadon?

Tűzoltó? Gyújtogató? Sorsuk talán

egyforma horoszkópban lakik?

 

Egy napon születtek volna,

egyazon méhből? Egy tűzjegy ikrei

lennének ők, akikről anyjuk se tudja,

melyik-melyik? Gyújtanak és oltanak,

mikor mi fontos, néha még

egymással is kísérleteznek.

 

Közben óramű szerint ketyeg

a tűzvész forgatókönyve, sok rendező

sürög egy parázsló középpont körül,

a betűk bekormozódnak, szemük

eltéved a fekete szövegen, egymást

instruálják fuldokolva a füstben, és

könnyeiken át nem veszik észre:

egyetlen színészük menekülőre fogta,

lába ágakat zörget itt lent,

árnyéka rázza fönt a lombokat.

 

 

Nem jutnak át

 

Hordágyra szíjazott sebesült

vagy, eltévednek, a romváros

honlapján futkosnak veled,

rázkódsz, és nem jutnak

át a füst barikádjain,

nem működnek a linkek,

nó pazarán, csak a tűzvész

pazar, föladják, a földre

tesznek, nélküled szaladnak

tovább, és te nem tudod

kioldani a kötelékeidet.

 

Egykor tudtad a választ,

most csak előre emlékezel.

Sok idő van még a fulladásig,

fektedben elintézheted sok

adósságodat, pontosabban

fogalmazol, mint bármikor,

sok megbocsátás hagyja el

a szádat, és sokaktól kérsz

bocsánatot, elvarrsz szálakat,

üzensz és hívásokat fogadsz,

csak úgy, a földön fekve,

és mindenki hisz neked,

hisz te vagy, akire ebben

a néhány percben rábízatott

minden, most téged ér utol

a jövő. A füstből kigördülő

társzekér hangjára alszol el.

 

 

Tér. Iszony

 

Tüzes ekékkel szánt a szél

az elhagyott gyárudvaron,

s a rozsdafelhőt egy

iskolára fújja.

 

A bomlás ezer arca

néz, sok ferde raktár,

összevissza ösvény, hasadt

tetők és betört ablakok.

 

A sínpár átvág a csarnokon,

a kapunál visszaretten,

hiába várja, hogy a szárnyakat

kitárják előtte.

 

Pillantásom a kampókra téved,

a helyszín megbillen velem.

A rendész rég halott, de él

a reflex: nyitott táskámat

 

üres fülkének mutatom.

 

 

Reggel

 

Egy álom elfoszló párájával indul,

kifeszegetett ágyékcsigolyákkal,

esőtől átázott napilappal

és felesleges mellékleteivel, kávé

illatával, halaknak szórt eleséggel,

előrejelzésekkel és előérzetekkel,

a tudattal, hogy ma is mentőmellényt

kell húznom, és úszhatok a szennyben,

a többiekkel együtt, hát illat-bunkerbe

bújok, és kimerészkedem a barikádok közé.

 

Nem tudom elhessegetni, hogy

ne azon töprengjek, mit szeretnék

olvasni a siralomházban, közben

egy mutáns kilő a forgalmi dugóból, s az

üres sávban eljut a kereszteződésig. Én

gyalog megyek tovább, a nagyra nőtt sokaság

befogad, a plexipajzsok tompán fénylenek,

ápolónők és diákok, tündérek, varázslók,

mind egyszerre beszélnek, és mégis értem,

nem fáj a hirtelen csontig hatoló élet,

van, aki visszafele számol, van, aki előre.

 

 

Részlet

 

          Sulyok Vincének

 

A szememből füst jön és festékes

a ruhám, a kezdetek tájain éppen

eltévedek, hókupacok és ragadozó

éjszakai neszek közt csendestárs,

lopózom haza, húsz éve feleslegessé

vált síneket követve. A rozsdás

vasbakon túl a rendszerré összeálló

tévedések. Hátravont hadak figyelnek,

tudom, váratlanul egy piramis bújik elő

a földből, ajtaján koldusok lépnek ki, és

szótlanul jeleznek, mintha mind egy

titkos társaság tagjai lennénk;

meg se lepődöm, hogy értem őket,

egy percre körbeülünk valamit, talán egy

szentélyt az ismerős sivatagban.

 

 

Szabadtéri előadás

 

Az első szélroham. Aztán a többi.

A torkokba visszafújják a hangot,

s a kottákat szerteszét – mostantól

emlékezetből kell játszani, sőt

emlékezetből kéne hallgatni is, de

az őrült utcaporral hadakozva

egyetlen dallam se jut most eszembe.

Hagyjátok abba – kiáltanánk, de

úgyse hallanák szegények, könnyeiken át

is csak a feldőlt kottatartókat látják.

Lent egymásnak ütköző szereplők,

az egyik a macskakőre zuhan – hogy

szerepe szerint-e, nem tudom eldönteni.

Vagy ez már egy másik opera volna?

Egyáltalán, ez még opera, vagy inkább

próbája valami másnak? Mennydörgés,

temető, beteljesül a jóslat, eső korbácsol

nézőt és zenészt, riasztók visítanak,

nem tudok futást rögtönözni, hát ülve

viselem az elemek csapásait. És

nézem a templom bezárt kapuját.

 

 

Szájjal és lábbal

 

Tudom, kiktől van ez a Folyópart, egy

csomagban kaptam a Tavaszi Réttel,

a Szénaboglyával, a Virágzó Barackfával

együtt. Szájjal és lábbal festették

a hozzám hasonló jámboraknak.

– Megint eszükbe jutottam – fogadtam

sóhajtva, mint mindig… Valamit kellett

fizetnem érte, hogy legyen ecset meg

festék a téli kollekcióhoz is.

Aztán, amikor nem látta senki, próbáltam

írni úgy, hogy fogammal tartom a tollat,

de nem jutott eszembe, csak néhány

kusza gondolat. Elszégyelltem magam:

ez olyan ostoba kísérlet, hogy

nem is szabad sikerülnie.

 

 

Tanúk

 

A látogatók körben állnak,

beszédük elhal, mikor egy néma

mozdulattal jelt ad a szobrász.

A segéd az öntőformára ugrik.

Ebből nem lesz még egyszer szobor,

megsemmisül, mi egyszer dajkálta már

a beléje öntött izzó anyát és gyermekét.

A tanúk látják, az emlőn hatalmas seb

tátong, a mellbimbót szájában tartó

csecsemő arca is eltorzul, aztán

széttörik a csizmás lábak alatt.

A fém már megszilárdult, a két

szereplő egyetlen tömbbe fogva

öleli egymást egy többé már nem

ismételhető, szoros mozdulattal.

 

 

Perem

 

Irgalmas esők sátra alatt

hallgattam a kopogásukat.

Csuromvizes a virradat.

 

Ázott lovascsapat,

ruganyos szelekből,

végtelen trappolásból.

 

Hogy tudták idáig hajszolni magukat?

 

A lábamon aranygyapjú-zokni –

fáztam, ágyba bújtam.

Kint mindenből jeget fakaszt a szél,

lélegzetem kicsi kristályok özöne.

 

Valaki dobolni kezd a befagyott tengeren.

 

Most van soha

 

 

Téli nap

 

          Tolsztoj olvasása után

 

Bujkáló rügyekre lő a fagy.

A szederjes alkony ostromát

állják a bástyák. Futóárkokba

görnyedve visszavonul a fény,

az utcák bűzlő sarát nem tapossa,

kerülgeti a fel nem robbant ágyúgolyókat

meg a széttépett katonákat.

 

Egy orvos keze keresgél bennem,

valamit kimetsz belőlem, és

a szürke fénybe tartja. De hisz

még élek, kiáltom neki súgva.

Nem élsz már, fiam, én jobban tudom,

éppen érted mormolok imát.

Az a sarokba hajított kéz a tiéd volt,

többé csak gondolatban vethetsz keresztet,

de nemsokára térdepelni fogsz, kormos

arcodba árkokat vésnek könnyeid.

 

Hordágy és tűzijáték. Lőrésen át

csillog a tenger. Hegyomlás van

a fejemben, emlékek gurulnak.

Kitakarja magát a rejtező, és

látom, hogy van, akit sohase hittem.

Villámok búcsúszavait próbáltam

kibetűzni, míg kloroform nélkül

operáltak a kábult Szevasztopolban.

 

 

A sír mellett

 

Előbb csak hangfoszlányok, ahogy

fekszel hanyatt, ledőlt őrtorony

lakója, aztán a rádöbbenés:

ez nem a megszokott ég.

 

Vesztét érzi, ki följutott már, és

az is, ki még csak készülődik.

Mindenki berepülő pilótajátékot

játszik, és rosszkor katapultál.

 

A halál avantgarde festő, aki

a vászon helyett a keretre fest, ám

jön s letörli egy holtfáradt bizottság,

majd azonnal indul is tovább.

 

Talán a klaviatúra-csattogásból

– mikor a jelentést írják –

egyszer megszületnek

a Webmester-harmóniák?

 

Esetleg maradék erődet

összeszedve, valahogy sikerül

visszamásznod a sír mellett

vigyázzban álló társai közé?

 

 

Élőkép

 

Az önmagába fulladó vízből

följön egy barna búvár; az

oxigéntelen sötétség

lepelként borul rá, s kiütött

bokszolóként a parton összerogy.

Nem tudod, ki lehet, de

nevet adsz neki, és fölveszed

magán-mitológiádba.

 

Amúgy olyan száműzetés-

szaga van ennek a nyárnak, perzselő

számum a szuszogása,

és egyre közelebb hajol,

a jegyzeteidbe turkál, hiába is akarnád

becsapni üres papírjaiddal,

a fejedből szívószálon át

kiszürcsöli, amit előle rejteni próbálsz.

 

Olvasnál inkább

holt emberi tekercseket,

gézre írt szavakból kihallanád

a súgást, és az se lenne baj, ha

rossz diákként olykor félreértenéd, mert

ez a súgás türelmes, ahányszor kell,

annyiszor ismétli önmagát…

 

 

Toll, papír

 

Egy kitölthetetlen kérdőív, megint.

Sunyi elágazások, csillag, lábjegyzet,

két csillag, lábjegyzet megint.

Az útmutató még homályosabb,

a kérdezőt elfogta a hatalmi mámor,

firtatja szokásaid, miközben nyájasan

úgy tesz, mintha nem is lenne kíváncsi

a válaszodra. De azt biztosan nem te

döntöd el, hogy mit érdemel az a bűnös, aki

nem válaszol, vagy hazudik a kérdőíveken.

 

Este van, a tollhegy hajóorr, fekete vizet

hasít, s hogy előre jutsz, illúzió: elakadtál

a kérdések zátonyain. A különbség csak

annyi, hogy most te kérdezel. Keménynek

szeretnéd hinni magad, céltudatos

kapitánynak, a világ így-úgy felel is néha, de

legtöbbször becsap, elaltatja a gyanakvásod, és

csak a papír telik meg lassan betűiddel. A konok

hullámok megfeneklett hajóhoz csapódnak.

 

 

Vonat

 

Papíromra íródnak a vonat rándulásai.

Fölszakadt térkép sebéből fekete nedv.

A rádióban szünetjel, a képernyő

elsötétül, a búcsú perce ez.

 

Minden nap megdől a melegrekord,

mégis egy szektára gondolok most,

bunkerekbe bújtatott gyerekekre, mint

egy űrhajó utasai, némán várják a fellövést.

 

Szemben egy csúszómászó orvosról

beszélgetnek ketten, halálra fonnyadt

betegekről, csodás gyógyulásokról,

de inkább kegyes hazugságokról.

 

Az élet liturgiája két ismeretlen között.

Néma tanújuk vagyok, pillantásom

az ablakot súrolja, annyira mocskos,

hogy talán már nem is érdemes tisztítani,

 

gazdasági totálkár, ezt fölírom, minden

kétvállas győzelem egyúttal kétvállas

vereség is. A távolban egy kiemelt

kórház sziluettje, nyilván a teremtő

 

szavak vetítik ebbe az imaginárius tájba,

olyan kómába süllyedt épület, mint

a Jefferson Institute, és ide kívánkozik

még három olyan angol szó, amelynek

 

magyar hangalakja van, meg kéne írni

Temesinek, hogy test, mind, lever,

de nyilván tudja ő magától is, aztán meg

úgyis elfelejtem, mindent elfelejtek, és

 

minden eszembe jut, a gondolatküldő

szolgálat becsenget, talán nem az jön,

amire vártam, de valamire jó lesz, becézés,

szitkozódás, istenfélő szavak, kavicsok

 

marékszám szórva a nagy üzenőfalra,

szájról olvasnám, mit súg, de a lehelet

elhomályosítja az üveget, tehát még él,

legalább ennek örüljek.

 

 

Morzsák és kavicsok

 

ÜVEG

Mintha nagyító alatt élnék –

nagy kék szem az égbolt,

hajszálerei véres folyók,

ha pislog, vihart kavar,

de megvéd a nagyító üvege.

Csak a fókuszból próbálok

menekülni egész életemben.

 

 

SZOMJ

Nem könnyű ez, keresni az

egyetlen érvényes mondatot,

s közben annyi lejárt szót

folyatni ki a csapból,

hátha egyszer túljutsz

a langyos szakaszon,

a kezed alátartod időnként, de

langyos, mindig csak langyos,

annyira, hogy lassan

a szomjúságod is megunod…

 

 

MORZSÁK

Mint kés a zajban, ebédlő

zsongító zajában, ahogy

maga is felvisít, mikor

a tányérban megcsúszik.

És hirtelen akkora csend lesz,

hogy hangosan hullnak a morzsák,

maguk alá temetve a helyszínt.

 

 

EGYSOROS

halott kés. Életlen

 

 

ANNYI

Annyi mindent rögzítünk

verhetetlen optimizmussal,

hogy eszünkbe sem jut,

lesz-e megnézni idő,

és a felület finom részleteit

hogy tudjuk megsimítani

érdes ujjainkkal.

 

 

MÉLYÜLŐ RÁNCOK

Homlokóra.

 

 

VALAHOGY

Lőtér verseny után,

uszoda meccs után –

Valahogy nagyobb a csend,

simább a víz,

mint előtte.

 

 

MA NINCS IDŐ

Ma nincs idő aludni, hát azzal

nyugtatom magam, az álom

bábszínháza ma nem tart előadást:

a bábok ruháit mossák, vasalják.

 

 

MÉG

A képzelet lassan leemel róla,

zátonyról a hajót, ám csak

akkor könnyű a veszteség,

ha végre elhiszem, hogy én is

csak egy vagyok a sokaságból.

Istenem, micsoda ajándék,

olyannak lenni, mint a többiek!

(Főleg ott, ahol jó az átlag.)

 

 

EGY ANTOLÓGIA ÜRÜGYÉN

Ti más nyelven ejtitek foglyul

a vershez használatos szavakat.

Másfajta anyagból épít

bennetek házat a gondolat.

De a fa, amit egy szélvihar után

az erdőből húsz éve hazavittetek,

ma, itt, nálam fűteni kezdi a lakást.

 

 

ÉN VAGYOK

Parodizálom magam,

gyakorlom gesztusaim.

Néha már jobb vagyok,

mint az igazim.

 

 

REMAKE

A port, ami leszek majd,

beszippantja az Isten.

Kavargó tüdejében együtt

leszek majd a többi porral,

s talán kiérdemlem a feledést,

ha még egyszer életre sóhajt.

 

 

Hosszú álom

 

Prémes szavakkal susogja nekik,

maradjatok. Tegyétek az alvó

por fészkeit fejetek alá vánkosul.

Pihenjetek meg boldog fáim alatt;

nem vagytok foglyaim.

 

Míg alusztok, öngyilkos szekta

érkezik, sok tetovált, holdkóros alak.

Esténként üres méregpohárral fognak

gyakorolni, amíg eljön a nagy nap.

 

Ne féljetek, időben fogok

mindenkit ébreszteni. Majd

együtt nézzük, hogy vonaglanak.

 

 

Nulla fok

 

Egy emléktúra korai lenne

még, se életrajzom, se legendám,

és nem tudom, hol keressem

a verseimtől félájult olvasót.

 

Innen bármi jöhet még.

Az is, hogy marad a nulla fok,

többé nem fagy, nem olvad,

a lakatlan ház lakatlan marad.

 

Helyszínelés sárga szalagja

vesz körül, mintha a képzelet

nyomait próbálnák rögzíteni.

Tanúim eloldalognak.

 

Csak egyet szabadjon még,

mielőtt én is távozom: Ez már

a kései versek közül való?

 

 

Egy találkozás megbeszélhetetlensége

 

Húzom az időt, mégis én vagyok

ott hamarabb, pedig megálltam annyi

kirakatnál, komoly képpel mérlegeltem

és tanakodtam, lopva az órámat figyeltem,

szemüvegem többször is megtöröltem,

úgy mentem, hogy minden zöld

pirosra váltson, mikor a zebrához érek,

és most feszengek, mert a mozgólépcső

sorozatvetője úgy szórja lövedékeit,

mintha háború lenne, s nem tudom melyik

az én emberem (a titkos társaságokban

legalább vannak egyezményes jelek);

szerintem kopaszodó és intelligens,

barna táskáját vállszíjon fogja viselni,

arcán őszinte érdeklődés lesz irántam,

mikor a tömegből előlép, és kezet nyújt,

az Andok zenéje vesz körül, olyanok

leszünk, mint két hegymászó, ki külön-

külön jutott föl ugyanarra a csúcsra, de

nemsoká ez is egyszerűbb lesz, a bőr alá

ültetett mikrochip finoman jelzi majd, ha

kritikus közelbe ér a másik android.

 

 

Alany és állítmányok

 

Múzeumokból nem mernék elhozni képeket,

sőt még attól is megtartóztatom magam,

hogy a vászonhoz túl közel hajoljak –

nem hiányzik a teremőr felcsattanó szava.

És nem lennék képes meztelenül utcára lépni,

virágcsokrot hajítani egy énekesnő lábai elé.

Még ahhoz is nagy elszánás kell, hogy

bravókat üvöltsek a hangverseny végén.

Az ellenállást legtöbbször magamba fojtom,

csak gondolatban írok dühödt levelet,

nyilvánosan nem kérek számon semmilyen ígéretet,

nem kiabálok a szemetelőkre, pedig megérdemelnék –

azt hiszem, jó vagyok.

A legnagyobb forgalmi dugóban se szállok ki az autóból,

és nem megyek gyalog tovább, mert eszembe jut az

Összeomlás, abba még Michael Douglas is belehalt.

Kapualjakba nem vizelek,

nem hergelek kerítés mögül rám acsargó kutyát,

és nem veszek részt a választási harcban,

bár egyszer egy gusztustalan jelölt

szemét leragasztottam a villamos oldalán –

aztán mégis megválasztották képviselőnek.

 

 

Nézni

 

          Muhi Andrásnak

 

Itt lenn nagy csukott

albumokból nézünk kifelé –

ábrák a szövegbe ékelődve.

Lehúzhatatlan ablakú,

fekete limuzinok gördülnek

velünk. Mindenki hazament

már, üres az utca és minden

hivatal, csak a biztonsági

őrök – ez is micsoda munka!

járják óránként körbe

a rájuk bízott terepet.

 

Mi nagyobb köröket írunk le,

próbálunk valamit összerakni,

éppen vitatkozunk, amikor

megszólal a telefon, ma volt az

utolsó forgatási nap,

mondod derűsen, köszönés

helyett, szélgép, esőgép

pihenni megy, holnaptól

vágunk és ragasztunk, tudod,

egyszerre kell oldódni

és kristályosodni, a tegnapba

visszafújni a lesz leheletét.

 

Ami most történik, túl van

a játékidőn, voltaképp nincs, és

én sem vagyok, nem tudom,

ki ül a kocsiban helyettem, ki

töpreng különös szavaidon,

barátom, arra számítva titkon,

hogy megkéred, vitesse magát

a stúdióba, legalább nézni

segítsen, sötéthez szokott

szemeit hadd kápráztassák el

a vásznon villogó képeid.

 

 

Ébren szétesem, az álom összepántol

 

Körmeim holdját kigyújtja

odaföntről az igazi.

Csapzott hajam

feketén fényleni kezd,

és bármilyen nyelven meggyőzően fogalmazok.

A fenyegető határidőket könnyedén betartom,

ég a kezem alatt a munka,

felnéznek rám a tanítványok,

mind szeretne fényképezkedni velem.

Az előadások közti szünetekben

nyitott szemmel úszom a folyosókon,

befogadnak maguk közé a halak,

kicsit vizes vagyok még, amikor

folytatom ott, ahol abbahagytam.

 

 

Kettős arckép

 

Néha úgy szeretném megmutatni neki,

milyenek manapság az autók, meg

az internetet, de akkor látnia kéne

azt is, azóta hova süllyedt a világ, hogy

meghaltak a szülei, a nő, akit szeretett,

alig tud járni, idegeneké lett a házuk,

s ezen csak szépségflastrom, hogy

erdélyiek vették meg, akik persze

honnan is tudnák, hogy épp az ő

halála napján szabadultak meg

a Kárpátok Géniuszától?

És megmutatnám, hogy újabban

miket írok, ő meg elmondaná,

mi van odaát, de a párbeszéd elmarad,

megnézem az egyetlen videót róla, amin

egy bokor előtt áll, könnyű szélben,

s a művészetről magyaráz.

Túlélte őt, amit mond, mindig

ugyanazt, mint a megszállottak.

 

 

Hazafelé

 

Pepita kémény a tetők tengerében.

Hányadszor járok erre, és még

sohasem vettem észre! Aztán, ahogy

közelebb érek, szem elől

tévesztem, és elfelejtkezem róla.

Kis magán-discovery hazafelé.

 

Mintha egy lerabolt gyarmaton élnék,

őshonos növény, aki nem bírja

a klímaváltozást, vagy

kiszipolyozott tisztviselő, zsebében

színlelt szerződésekkel.

Memorizálok vezetés közben, talán

hazáig nem felejtem el.

 

A tenger beúszik nyitott szemembe.

Érzékeim megtelnek csillogással.

Micsoda túlfűtött város! Nem is

én vagyok, aki rákiabál a kéregetőre,

hisz olykor én is kuncsorgok

kicsinyes kurátoroknál, és

belehalok, hogy rám se néznek

 

a hűvös autók arctalan pilótái.

 

 

Valakit visz a víz

 

Papucsállatkák. És papucsemberkék?

 

Mondjuk, lakásnyi vízcseppben lebegni?

Lakóhajón élni a víz alatt? Hiába

vágyakozni kandallóra és akváriumra?

No persze, a szendvics elúszik olykor, viszont

nincs csőtörés soha, s ha az állólámpát

véletlen fellököm, lassan dől csak el, van

 

idő utánanyúlni, de innen ez már fizika.

 

Holnap állásinterjúra úszom, szeretnék

vízimentő lenni, hogy fuldokló lányokat

húzhassak ki a partra. Közben a postás

kétszer kopog az evezővel: a könyvtárosnő írt.

Reszketve bontom ki, hátha, de csak annyit kér,

vigyem végre vissza a Nemo kapitányt.

 

 

Egész mondattal

 

Már annyian zsúfolódtak össze

bennem, hogy alig ismerem őket.

A rendíthetetlen őrszemek egymást is

figyelik, egyikükből árulót csinál a sors,

fázni kezd a perzselő napon. Próbaidőre

vettem fel, és nem vált be, annyi szent.

A véradó csöndes gyerek, adja a vért

ezerrel, de van sztrájktörő is, őt

gyakran megverik, meg egy bolond,

ki képes eltévedni saját szobájában is.

Félek a jóstól, a koldust kerülöm,

a hittérítő folyton üldöz, a szektatag

szóba sem áll velem. Mintha idegen

nyelven élnék közöttük, szűkös

szókészletemmel próbálok boldogulni,

egyetlen luxusom, hogy ha kérdenek,

egész mondattal felelek, mint

a nyelvkönyvek nevetséges figurái.

 

 

Végszomj

 

Önkívületi üzemmódba

váltok, mint egy bróker, ha

körmére ég a tőzsdezárás, az utolsó

perceket nyújtom, csak még egy faxot,

csak még egy mutatványt, és íme,

a bársonyzsebekben lelassulnak az aranyórák,

az élet kész regény, de tényleg, és most

nem is magamról beszélek, én azt

keresem, aki rám hasonlít,

én az ellenpélda lennék,

de íme, ez se jó,

hát titkolom, és közben látom,

életre kelnek tévedéseim,

nincs okom kételkedni bennük,

harcmodorom mostantól belenyugvás,

fölbiztatom a moderátort, legyen szigorú

hozzám, és mindig meg fogom

köszönni, ha egy-egy napra

kitilt a saját életemből.

 

 

Ami most következik

 

Nem bántalak, hisz nem értheted,

hogy amit annyi olvasás után

már szinte betéve tudok, hogy

képes mégis minden alkalommal

ráparancsolni szemeimre, hogy

annál a résznél, ami most következik,

kezdjék préselni a könnyeket.

És ekkor mindent függönyön át –

a legszebb nőt zuhanyzás közben,

pára és a vízcseppek mögött –

remélve, hogy mikor abbahagyja, s

a kabinból kilép, legalább egyszer

nem vesz azonnal fürdőköpenyt magára.

 

 

Lassú tétel

 

Gyorshírek úsznak az üvegfalon –

összegük volna a mai nap?

Végtelen történet parancsolgat

mindenkinek, pedig a vigasztalás

tengereket tudna megmozdítani bennünk.

Hawking súlytalanná vált egy percre,

láttam teste körül az angyali derengést.

Amúgy szabadulóművészek titkait

kutatom mostanában, és folyton rettegek,

egyszer magába szippant a hitetlen tagozat.

Lengő teher vagyok saját árnyékom fölött,

de tudom, a hologram-házban örök mosoly lakik.

 

 

Villámcsődület

 

Zuhog. Ilyenkor ellepnek terveim,

sok múlt idő tér be sáros cipőben.

Valaha én adtam kulcsot nekik –

zárat kellett volna cserélnem.

 

Mintha beavatottként jönnének

tiltott kiállításra, álnéven firkálgatnak

a vendégkönyvbe, fecsegnek,

akárha ott se lennék, kajánul

fölemlegetve minden ígéretet, amit

valaha kicsikartak belőlem.

 

Már annyiszor sikerült kitessékelnem

őket, de most nem tudom, mi lesz.

Ha szerencsém van: kisüt a nap, és

egy darabig tervek nélkül élhetek.

 

 

Két utas

 

Én Ira Cohent olvasok magyarul,

ő Albert Wasst angolul, de jön

egy pillanat, amikor szemem egy angol

nyelvű mottóra téved, ő pedig rátalál

egy szóra, ami a fordításban is

megmaradt magyarnak. Halálos

köd van, éberen figyeljük egymást

és magunkat, mint akik zarándoklatra

készülve fejben csomagolni kezdik

a legszükségesebb útravalókat.

 

 

Az Ábel-ügyről

 

          Kemény Istvánnak

 

A bőrömön érzem, hogy a későbbi

tett valahogy mindig elhomályosítja a korábbit.

Káin bácsiról mindenkinek ugyanaz jut eszébe.

Lépjünk hát vissza a kezdetekhez: tudjátok,

én is a Magasságos gyermeke voltam,

nyújtózkodtam is feléje, mint egy óvodás,

két áldozat füstje emelkedett az égbe, és

ő, a szeszélyes, választott közülük,

ahelyett, hogy mindkettőt elfogadta volna.

És egyikünkre rámosolygott,

a másikra ügyet sem vetett,

vagyis – horribile dictu – ő vert éket közénk,

hisz az öcskössel addig nem volt semmi gond.

És azóta sincs bátorság senkiben, hogy

megkérdezze tőle, két ajándék között

miért kellett válogatnia. Én is csak

magamban mertem kiabálni vele. És abba

se volt könnyű belenyugodnom, hogy nem

hagyott meghalni, csak száműzött.

Néha megpróbálom kitalálni, miféle tervei

lehettek azzal a Káinnal, aki öccsére

nem emel botot, hanem magába száll, és

szeretné valahogy megérteni érthetetlen urát.

De mindig leintem magam, hisz nincs másik Káin,

csak az az egy, akit gyilkosnak teremtett a Fennvaló.

 

 

Egy mondat vezetés közben

 

Valahogy lelassultál, apu – mondom, és

nézem profilját, miközben vezet, de

miért is gondoltam akkor, hogy ezt

meg kell mondanom neki?

Nem válaszolt, nagy lett köztünk a

csend, később próbáltam új témába fogni.

Akkor már éreztem, milyen kevés, hogy

igazam van. – Egyszer rosszul fordult, és

az osztott pályás úttest bal felére kerültünk;

a döbbenetre emlékszem ma is.

Nemrég ugyanígy jártam: jöttek

szembe a fények, valahogy sikerült

lemenekülnöm az útról, szívem kalapált.

Én egyedül voltam szégyenemmel, akkor

nem jutott eszembe apám,

de most

igen

 

 

Holtpont

 

Itt a mű pdf  formátumban –

kimerevített pillanat. Virrasztasz,

rideg makett fölött, amikor már

lejárt a határidő, és nem lehet

pályázni újabb darabbal. Amit

beadtál, hibái fénylenek, mint

sókristályok a bőrön, tengeri

fürdőzés után. Magad is rideg vagy,

a billentyűzet megvédi kezedtől

magát. Az órát mindennap vissza-

állítod, mégsem jutsz közelebb

a kezdetekhez. Szeretnél mélyen

aludni, mint egy hegedű, koncert

után. Már nem rezeg, de mégis

zene áramlik rostjaiban.

 

 

Tavaszkodás

 

A pincedohból krumpli csírázik,

kihallgatták kis földszagú

indiánok a vasajtók mögött

mocorgó tavaszt.

 

Vesztett fogadás után vagyok,

mégse bosszankodom, s ha

levelet írok annyi év után,

a címzett ismerős még.

 

Reméltem, egyedül leszek,

hát kimerészkedtem az éjszakába,

erre mindenki az utcákon flangál!

(Sok szelíd útonálló –)

 

Illendő szavakkal köszöntjük egymást:

Money or life!

És szemünkbe kiül a derű,

amikor azt mondjuk: or

 

 

A felejtés ellen

 

1

Csak rágondolsz, és

valaki máris szóba hozza.

Minden szövegből folyton

ő világít. Nem tudod kilökni

magadból, vérköreid befonták,

már veled él, idegen test, de

mint egy éjszakai járat utasai,

ölelkeztek, míg tart az út.

 

2

Alvó rabszolgapiac a város,

a köd silány lepedőivel letakart

ketrecekben ember és majom.

De mindezt csak mondom, nem tudom.

Mintha egy gömbvillám belsejéből

megolvadt nyilak próbálnák

áttörni a gyémántnál is

keményebb falat.

 

3

Esetleg földrengés van, és

az ősmoraj próbál mindent

a helyére tenni? Az asztal

alá kuporodtam, nem látom, mi

van a részeg utakon. Távolról

felnőttek szavai, megnyugtató

a hangszín, talán mesélnek,

legalább nem vagyok egyedül.

 

4

Megfeledkeztek rólunk, és

pár percre magunkra maradtunk

kezelés előtt. Terveztünk és

elhalasztottunk egy utazást. Véget

nem érő halogatásunkkal küzd

a szüntelen sietség, és a szállodai

szoba éjjeliszekrényén mindig

ugyanott nyílik ki az evangélium.

 

5

Menni élőadásba, készülni hosszan

a minden-csak-jelenésre, s előtte

még ez is. Kővendég, nem is egy,

kőarcok, kőszemek. Mintha egy új

jégkorszak lehelte volna magát

ide; elkérik papírjaim, egyet ők is

mutatnak, mielőtt nekilátnak,

hogy ízekre szedjék a lakásomat.

 

6

Öklöm a számba tömve, megadtam

magam az ásításnak. A misekönyvet

úgyis rossz helyen nyitottam ki,

ma hibát hibára halmozok.

A csönd fölfelé mutat: az atya

és én kötéltáncosok vagyunk.

Köhögésbe fojtott nevetés

gurul ki valamelyik padból.

 

7

Őrjöngő üvegház. Pattanásig feszül.

Egy robbanásból egyszerre nő

gyümölcs és kártevő. Kezük nincs,

hát véres homlokukkal verik az

üveget belülről. Karddal támad a nap.

A földön fekvőket átüti a penge.

Mintha már írtam volna erről,

egy másik életemben.

 

8

Mutál a hangom megint, és

elveszítem a füzeteimet.

Próbálok cérnát kötéllel

összesodorni, a cenzúrán

vesztegelnek mind, a szavaim.

Amelyik túljut, gödörbe hull.

Amihez nyúlok, ellenáll. Amit

nem érek el, megadja magát.

 

9

Láttunk egy édeskés riportot

az újszívessel. Mostantól olvadó

jégtáblán alszik, tíz évet kapott.

Mi közöm e vértelen ütközethez?

Inkább készülök, hogy egyszer

megmondjam a papnak, amikor

nyelvemre helyezi a száraz ostyát:

áldozni mindig két szín alatt.

 

10

A határidő alól az esők kimossák

a talajt. Megállás nélkül süllyed, nincs

magaslati pont, hogy széttekintsek.

Ahonnan leskelődöm, súgólyuk,

a hangom elveszett, elfeledkeztek

rólam a színészek. Mint akik beásták

magukat egy néma háborúba.

A föld alól hallom szuszogásukat.

 

11

Futok, minden ismerős itt,

hullámokban tör rám egy régi

tél savanyú füstje, a köhögéstől

megszületik az emlékezés, valaki

diktál, pazar szöveget viszek haza,

terhétől mind könnyebb leszek,

teleírom magammal az utcát,

futok a felejtés ellen.

 

12
Ha végére érsz, kezdheted elölről:

a hajót örökké festeni kell.

Valaki meghalt, türelmetlenül viselt

hosszú boldogság után. Amit

karácsonyra kaptál tőle, elhordod

a hétköznapokon. A mentőmellény

is csak meghosszabbítja

a hajótöröttek szenvedéseit.

 

 

Emléktúra

 

HAGYATÉK

Az egyik összeírta egész életét,

a másik a gondjaimra bízta,

a harmadik súgta, vigyázz vele,

grafomán bolond szegény,

a negyedik irigyelt,

az ötödik segíteni akart,

gáncsot vetni a hatodik.

A hetedik nem tudta, mit tegyen.

Én vagyok a hetedik.

 

J. A. EMLÉKTÚRA

A semmi gyáván üt szíven,

túlélő módba kapcsolok,

próbálok menekülni innen,

arcomon verejték csorog.

 

A síneken ma összeért

két párhuzamos végtelen.

Mértem a dolgok összegét,

és legyőzött az értelem.

 

 

NYÁRI EMLÉK

Nem engem láttak, mondhatom,

a hasonmásversenyen lemaradtam.

Egy ember, aki szakasztott olyan,

mint én, de semmit nem tudnak róla

– foglalkozás, gyerekek, satöbbi,

azt se, hogy mi az anyanyelve,

s hogy vall-e anyagelvet,

vagy álmodozó szegény.

A túlsúly mindenesetre látszott rajta,

meg az, hogy rajong a tengerért.

 

 

NAPJEGYEM FOGLYAKÉNT

Napjegyem foglyaként páncélt

viselek, de ollóm folyton megsebez,

 

és hiába írtam magamnak távoltartási

végzést, mindennap kéjjel megszegem.

 

 

KÖLCSÖN

Tudjátok mit, ha a számlámon

nincsen fedezet,

a semmiből vonjátok le a tartozásomat!

 

A pénz bűvészmutatvány maga is,

ez a kis trükk

nem lehet tőle idegen. Csak tessék!

 

 

ERŐD

Téglánként szedni szét.

Eső áztatja évek óta,

biztosan fölpuhult már.

 

Kimért nyugalommal

szétszedni darabokra.

 

Elég volt belőled –

mondani suttogva neki.

 

Téglánként szedni szét.

Szétszedni darabokra.

 

 

ADVENT

Megkérjük tisztelt vásárlóinkat,

haladéktalanul hagyják el az áruházat –

Tudják, hogy valaki szívatja őket

az adventi áhítatban, nincs bomba,

csak riadó, olyanok most, mint

a fogolytábor lakói, akiket váratlanul

szétkergetnek az őrök,

és nem akarnak hazamenni,

mert nem telt le még a büntetés.

 

 

ÁLOM

Most még emlékszem

a torkomból előfuldokló hangra,

a csomagküldő szolgálat csöngetett.

Nem rendeltem semmit önöktől –

De ezt ön írta alá, nem igaz?

Muszáj itthagynom, nem kell fizetni érte.

Ha nem nyúl hozzá, nem veszélyes,

de ha kibontja, bármi megtörténhet.

 

 

ÚJ ÉLET

Láttam az autót, ahogy

levált rólam, és ment

nélkülem tovább,

letért az útról, a fák között

pattogott, mint a labda, aztán

kigyulladt és fölrobbant.

Bosszankodtam, hogy túl kellett élnem,

pedig nem kértem új esélyt.

 

 

A LÁTNOK

A látnok megtorpan

az ágy és asztal közt,

beleszimatol a levegőbe –

este földrengés lesz.

Csomag zöld teáért

indult volna az óvárosba.

Inkább otthon marad,

s lefekszik, de hogy képes

úgy elaludni, hogy tudja,

nem lesz több ébredése?

 

 

HELYREIGAZÍTÁS

Verseimben valótlanul állítottam –

lényegében mindent.

Elnézést kérek mindenkitől,

aki verseimben bízva

esetleg olyan lépésre szánta el magát,

amit a világ nem igazolt vissza.

És elnézést kérek azoktól is, akiknek

túlzott csüggedést okoztam.

 

 

SÉTA

A kisfiú apjával sétált a hóban.

Amikor sétáltak, mindig karácsony volt.

Kik laknak itt? Mindegyik háznál ez volt a kérdés.

Nénik meg bácsik – ezt válasznak elfogadta,

és már nem érdekelte igazi nevük.

Nénik meg bácsik a ház belsejében.

Mindenki él. Csak a könyvekben halnak meg az emberek.

 

 

ÉNEK

Mindenki én, ha önmagára

gondol, ha fölkel, fogat mos,

sorban áll vagy bosszankodik.

Akár lyukaszt jegyet, akár bliccel –

azt mind egy én teszi, s az ellenőr is én,

meg az is, kit elkapott. És minden

én beszél magában olykor. Egy

másikkal beszél, aki ugyanaz.

Az ének hasonlítanak.

 

 

„Angyal a város felett”

 

          Kondor Béla

 

Idézet vége. Az utcára lépsz.

Bekapcsolt rádiót hagytál magad

mögött, elmondhatatlan híreket.

Magához ölel ruhád, befelé

mondott szavaid kísérnek.

 

Fölsorakoztak előtted

névtelenül és ellenségesen.

Gyulladt szemüket rád emelik,

megbotló kötéltáncossá téve

rajzolt szakadék fölött.

 

Látszólag minden a helyén, békés

torlaszok, üstökben láva, nyomjelző

rakéták dobozban, de alighanem

szükség lesz hordágyakra is, meg

fertőtlenítő- és kötszerekre.

 

Cikkcakkban zászlók menekülnek,

az áram egy testet székébe szíjaz.

Ponttá szűkülő körökben verdes

egy angyal a város felett.

Már az ég is műveleti terület.

 

Az emberi rejtvény érdekel bennük, a nagy miért, és a sok kicsi, alkuik lánca, a megszállókat üdvözlő beszédeik (amelyek idővel akár tananyaggá is válhatnak), az emelt fővel aláírt hűségnyilatkozatok, a téboly szolgálatától a szolgálat tébolyáig ívelő híd, amelyről, egyetlen emberi gesztusként, igazán a mélybe vethetnék maguk, a jobb nem tudni semmiről, ami fontos mély igazsága, ellenben ismerni kell minden ösztöndíjat és pályázatot, hatodik érzékkel sejtve mindig, hol ül a gazda, és mit vár, meddig lehet elmenni ma, kire kell megvetéssel lőni, kik a kiszemelt áldozatok, a bátorságnak álcázott megalkuvásuk, hisz minden ugrás alatt társaik tartják a hálót, meg a fényűző tolerancia, ami közelebbről nézve csak hitvány bűvészkalap, amelyben se nyuszi, se galamb, csak a szaguk, ők a szellemi alvilág ismert alakjai, ügyes kis performanszokkal csapják be azt, aki becsapható, vagyis hát mindenkit szinte, de legfőképp saját magukat, pedig mi másról szólhatna a vers, mint a szabadságról, meg arról, hogy semmi esélyünk sincs, a roncstelepen hiába keressük a régi autót, amellyel valaha bebolyongtuk az Adriát és a Kárpátokat, igen, a költészet mámor, de még az ingyenkonyha is kínálhat kulináris élvezeteket, és lehet értelme föladni egy elkésett fellebbezést, ami már senkin és semmin nem segít.

 

 

Vajon letérdel?

 

Vonult a lélek népe

belülről megvilágított hegyeken.

Fölfelé csúszott a forró

emberi láva.

 

Velük gyógyítja magát a Föld?

 

Vajon letérdel hozzájuk

az Úr, hogy színről színre lássa

a homályos tükrök alatt

vonuló sereget?

 

 

„Magamban hordom hamvaim”

 

Mintha egy gyűrött oldalon

pihennének kicsit, pergamen

ruhájú vándorok. Mikor leültek,

mozgott az út alattuk, és tudták,

 

sorsuk felől ikertestvérük határoz.

Ha távolból parancsot küld, erőt

vesz rajtuk a gyújtószenvedély:

próbálják másolni a régi tüzeket.

 

Amikor lávaként folytam a hegy

oldalán, s falvakat töröltem el,

próbáltam titkolni, hogy kételkedem.

Sötétre tettem, fejemben imbolyog

 

még saját történetem. Végül

egy időhurokban elporlad

pergamenruhám, árnyékaim

kormos tűzfalra vetődnek.

 

 

A Déli Bábok életéből

 

Szállóvendégek egy kitalált

hotelben. Senki sem jön, pedig

tenyérrel ütöm a csengőt.

Legyen szobánk a huszonhetes.

 

Mondd, érzed még a forró

fenyők gyantaillatát, és izmaidban

az út nyugodt kanyarjait?

 

Látod, szakadozott tapéták közé

jutottunk, itt kéne ítélkeznünk

a váratlan hívások felett.

 

A parton nagy tekézők gurítják

félénk vasgolyóikat. Üres nyugágyak

süppednek a száraz ingoványba.

 

A tengert nem őrzi senki.

A hangosbeszélő nevünket ismételgeti.

Egymásra nézünk, zsebemből

földre veti magát az elnémított telefon.

 

 

Három talált vers

 

WARM UP BY CARLO

Kezicsókolom, jó estét kívánok,

én fogok segíteni, mikor kell spontán örülni,

csak a kezemet tessenek figyelni,

én vagyok itt a biohülye.

Kérem, ne rágózzanak, tudom,

a péhát a sírból is visszahozza, de

a tévében sajnos rosszul mutat.

Jaj, ne fagyjanak le, mint a vindóz,

most rögzítik a vágóképeket.

Na, ez olyan jól sikerült, hogy

még egyszer megcsináljuk.

Most egy lecsengő taps következik.

Most fütyülni is szabad, meg tombolva

sikoltozni is, önfeledten, mintha

mi nyertük volna meg azt a sok pénzt.

Igyekezzenek, mert kinn vár a tartalék közönség.

(A biztonság kedvéért hívtunk még egy csapatot.)

 

 

ZOOM

Keresse lapunkat az újságárusoknál!

Az újságárusokat keresse az utcán.

Az utcát keresse a városban.

A várost keresse a térképen.

A térképet keresse a fiókban.

A fiókot keresse a szobában.

A szobát keresse a házban.

A házat keresse az utcán.

Az utcát a városban.

A várost a térképen.

A térképet a térképboltban.

A térképboltot?

A!

 

 

MÉGSE

A vírusvédelem most épp

nem működik, a gép

veszélyeknek van kitéve, és

én, a gépész, lázas betegen

rákattintok a buborékra.

A rendszer súlyos

hiba után állt helyre, de

nem küldök hibaüzenetet.

Ha olykor nem bírom tovább

hülyeségeit, felnyüszítek

a helyesírás-ellenőrző programon.

A levélszemetet naponta

többször is kihajítom,

a rejtett ikonokat keresem, és

nem találom.

 

 

Hajnali hívás

 

Álmomban telefonálsz, nagyot

zökken a szívem, mégsem tudok

örülni: húsz éve nem vagyok

egyedül. Elhadarod, ki vagy, és

azonnal rátérsz, ami miatt –

 

én mégis visszakérdezek, talán

csak a nevedet akartam még

egyszer hallani, mert nehéz volt

elhinni, hogy te hívsz, legtitkosabb

álom-számomon. És az is jó, hogy

 

képtelen vagyok követni, miről

beszélsz, csak a hangod úszik bennem, s

mindenből csak annyit fogok fel, hogy

átjár valami súlyos szenvedély,

amelynek tárgyát nem ismerem.

 

 

Én, mi

 

Még a felszínen vagyok, iszom

a sziklákat mállasztó esőt, görbülnek

tőle a csontjaim, de legalább sikerült

kívül maradnom a drog-logisztikán.

 

Nézegetem a galambokat,

a csikkszedők alázatos mozdulatait,

és olykor megkérdezem magamtól:

Azért a szendvicsember néha jóllakik?

 

Itt a legszebb arc is himlőhelyes,

és karmokat növeszt a legszebb kéz is,

a lábujjak között nyüszít a viszketés,

dől a szájak szeméttelepszaga.

 

Egy őrült darabban játszom,

névtelen túszdrámaíró írja, folytatásos,

a süllyesztő benne a legfontosabb, meg

a sebektől váladékozó néma város.

 

 

Egy korszak

 

Visszaemlékszel egy titokzatos

hangsúlyra: valaki váratlanul

rákérdezett a buszon, hogy a diákok

mit szólnak a lengyel szükségállapothoz,

és tudod róla, hogy civilben őrnagy.

 

Émelyegsz tőle, nyúlós, nemsokára

meghal. Akkoriban már másképp

gondolkozol, de nem tudod még, hogy

operatív lakásokban mindennap

sárguló kartonokba fojtják a dohszagot.

 

Zavartan félbehagyott mondatok

törmeléke zár el minden kijáratot.

Egy korszak, tele szerelmekkel és

szigorlatokkal, nyálkás varázsszavakat

kensz minden dolgozatra, Aranykentet

csak a pult alól adnak, füstje

mámorítóan szabad – akár a vers,

amit tovább már nem halaszthatsz.

 

 

Esemény után

 

A tűzszerész magához tér,

fektében tapogatózni kezd,

ujjai tépett lapokba akadnak –

ami a kézikönyvből maradt.

 

Vége, a helyszínt megszállja

az éjszakai műszak. Visszahőköl

a törmeléktől, a füsttől, ha tudna

szólni, hangja elcsuklana.

 

Csak percekkel vagyunk az

esemény után, de máris ezernyi

tenyér és térd nyomódott a porba.

A vérző sebekre nincs élettapasz-

 

 

Teltház

 

A maszkmester múmia-

virágot tesz a sírra, féltett

kincset egy színházi emlékszobából,

és álcahálóval takarja be

a túlélőket –

 

Egy mellkas süllyed, majd

emelkedik, vagy fordítva,

innen nem látom pontosan,

aztán a súgó olvasni kezd egy

fekete könyvből, egy színész vérző

kristályokat szór az emberekre,

és a föld alól is zene.

 

Ma teltház van, vastaps,

még az őrtornyok lakói is

köztünk tolonganak.

 

 

Szóróanyag

 

Az álom vezérlőpultjánál valaki

gombokat nyomkod, és egyszercsak

meztelenül egy zsúfolt öltözőben

találod magad, egy utcai lánytól

kapott szóróanyaggal próbálod

takarni legkényesebb pontodat, de

úgysem törődik veled senki,

zsizsegnek, mint akik gyorsulási

versenyre jöttek, s csak az utolsó

pillanatban dőlne el, kiből lesz néző,

és ki ülhet motorra fel. Közben

született körülötted egy hálózatépítő

szekta, az önmagát ünneplő örvény

vészjóslón morajlik, dolgoznak rajtad,

engedd, hogy gyávának higgyenek,

és a mélyből felrúghatod magad.

 

 

Függő idő

 

Remeg a levegő a krematórium felett –

olvasom egy misztikus regényben, vér-

vételre várva. Véletlen könyv, nem őt

akartam, de jobban elfért a zsebben.

 

Az ablakon kinézek, itt mindenfelé remeg.

Láz perzsel, a fogoly gyerek, akit körbe-

nőttem, szorong belül, nem dörömböl,

csak lüktet, mint a szégyen.

 

Függő idő ez, leszámolás előtti, hosszan

kitartott pillanat, szembenézés, mintha

gyűlölne bennünket a nyár, lassan égünk,

ez a levegő mitőlünk remeg.

 

 

Ilyen nap

 

Ópiumléptű macskám körbejárja a házat,

nem talál meg, mert elbújtam egynyelvű

szótárak erdejében, puha avar, lélegző

aljnövényzet, miegymás, aztán valamiért

beütöttem neved a keresőbe, s most

te dőlsz az internet pórusaiból, mint

az izzadság, és már nem tudom, miért

voltam kíváncsi épp rád, miközben

pont egy másik irodalmat akarok találni,

de úgy, hogy a régit ne kelljen elárulni.

Ez most ilyen nap, holnapra kialszom

ezt a keresést, egy éjszakányi hatásszünet

talán elég, hogy minden maradjon a régiben.

 

 

Tolongás

 

Lehet, hogy él mindenkiben egy

iwiw-en csámcsogó titkosügynök,

meg egy beépített áruló, aki

mindent túltaktikáz, s egy gyáva is,

ki főleg akkor retteg, amikor

igaza van, egy hírolvasó

bemondó, aki országot

felrázó robbantásra készül,

egy, ki munkamániás lett

lustasága miatt, meg egy stréber,

aki szívesen venne részt

a kísérletben, hogy a guillotine

levágta fejet fölkapja a földről,

és a szemébe kiáltsa: Uram, ön

kegyelmet kapott! S a többiekkel

együtt nézné a felderengő mosolyt.

 

 

Az olvasásról

 

Szép sorban olvasom őket –

nem kötnek ki bennem az

életműből érkező hajók.

Idézetvilágban bolyongok,

 

lapozzák egymást a sűrűn

egymásra íródott textusok.

Cseppkőbarlang homálya

vesz körül, a víz is alulról

 

fölfelé csöpög. Emlékzajok

minden irányból, léptek a

földre fektetett tükrökön.

Pedig a jó vers nyílt levél,

 

csak a címzettje ismeretlen,

ha egyetértek, én is aláírom,

és csöppet se fáj, hogy nem

legfelül van a nevem.

 

 

Városképek

 

Képzeljük el, hogy védőpajzs nélkül

hegeszt valaki, bőre ázik a szikraesőben.

Talán kevesli arcán a torz heget?

Csak lángra ne kapjon kopott ruhája,

a városon az ő tüze nem segítene.

 

A szeme helyén üresség, amit én is

viselek olykor, ha a tévéből hátba lő

a kötelezően fehér sorozatgyilkos,

órákig tart, míg a konyháig vonszolom

magam, vizet, de csak sziszeg a csap.

 

Haragszanak a pilótajátékosok,

piramistalpukkal próbálnak eltaposni.

A fűtés leáll. Internet sincs. Eltévedt

kisbolygó száguld felénk. A jéghideg

inkubátorokról pedig szó se essék.

 

 

A nemtudás

 

Kórház elé inkubátort,

repülőtérhez taxishiénát,

utcaseprőnek szemetet,

bankfiókba adóst, kezest,

drogdílerhez bilincset, kitakart

arcú rendőrt a tévébe,

tüntetők kezébe transzparenst,

szónokoknak hangosítást,

falakról leszedett képeknek ládát,

mert vége a megalázó vendégségnek –

 

Kitalálni egy létező várost?

Hajszolni benne azt a percet,

amikor otthonról indulunk haza?

Vadászni hiányzó szavakat egy

elmaradt beszélgetésből, amely

egy hídon történt volna meg –

még a nagy földrengés előtt?

 

Leülepedett bennem a nemtudás,

most, hogy valamennyire fölkavartam,

valami biztosan születik belőle,

a képzelet nyugágyat küld, a szürke

ég alá kiültet, próbálom kivenni,

a szálló por mit takar, nicsak,

egy romkert épül körülöttem,

ezt fogom rajzolni eztán,

sok papírt, ceruzát küldjetek.

 

 

Átló, három szereplővel

 

Egy javasasszony kéne, hozná gyógyító

főzeteit, egyik keserűbb volna, mint a másik,

fölforralná lassú tűzön, belém diktálná,

kapnék dögönyözést is tőle, lávakrémmel

addig gyúrná a tagjaimat, míg lecsapna rám

egy sistergő rövidzárlat, a csigolyák közé

lőtt ezüst nyílvessző életre keltene, közben

a szerelő, akit hívtam, lassan bejárná a házat,

megkeresné a rejtőzködő és a burjánzó

hibákat, s persze gondolna a jövőjére,

néhányat meghagyna, legyen legközelebb is

munkája, egyszerre végezne a nő és a férfi,

én meg újjászületve, az újjászületett házban,

letépném magamról villamosszékem szíjait,

és üdvözült arccal kísérném ki őket, s így

köszönnék el tőlük: Még találkozunk.

 

 

Az időről

 

1

A szemem születésnapi léggömb,

kipukkad belőlem a nevetés,

toltam magam előtt az időt, mint

egy földönkívüli csillés, mostanra

eluntam, és a táguló napon

önfeledten elnyújtózkodom,

letépem magamról a kétely fénylő

rangjelzéseit, és az összes zenét

egyszerre hallgatom, olyan gyönyör,

mintha vezetés közben nem tudnám

abbahagyni a tüsszögést, vagy

csukott szemmel kezdenék előzésbe.

De jobbról észrevesz egy arcokból

álló hatalmas arcplakát, egy

multi is születésnapot ünnepel,

rabosít magának, már csak a

bőrömbe ültetett chip hiányzik –

 

2

Játszottam a szerencsepercben, és

nyertem megint – számomat bemondják

a napvihartól recsegő adásban,

egy számsor vagyok csupán nekik,

közben egy országot megszállnak

a haditudósítók, ez tankokat

jelent és halottakat, fekszenek

a napon, nézem a lassítva

fölrobbanó plazmatévét, és vele

lassulok én is, nem tudok kilépni

a szertefröccsenő szilánkok

özönéből. Azóta már versek

őrizetében fekszem a kórteremben,

az infúzió köt a világhoz,

meg egy hang: 20 óra 20, súgja,

kívánj valamit –

 


A szöveget gondozta: Zsille Gábor
A könyvet digitalizálta: Király Farkas