Hét elfogult fejezet a magyar líráról

Csokonai és a bordalok

Az inverz Petőfi (Margócsy István: Petőfi Sándor)

A mély seb (József Attila száz éve)

Egy daktilus halála (Radnóti Miklós száz éve)

Szabó Lőrinc és a Guminő

Illyés a magasban

A kereszt kiüresítése (Pilinszky apokrif teológiájáról)

Pilinszky hagiográfiájához

A szabadsággettó (Hajas Tibor: Szövegek)

Petriről a Sár kapcsán

A szonett mint homage s mint epitáfium (Somlyó György: Talizmán, 138 szonett)

A Tandorinak lenni–traktátus (Tandori Dezső hetven éve)

„Mintha alul minden teher.” (Bertók László: Februári kés)

A megkísértés kísérlete (Tőzsér Árpád: Faustus Prágában)

Kádáriában éltem én is! (Parti Nagy Lajos: grafitnesz)

Egy klasszikus verseskönyv (Balla Zsófia: A harmadik történet)

Passio pauperum vagyis szegények passiója (Szőcs Géza: Passió)

A vissza egy nagy költészet idejében (Rakovszky Zsuzsa költészetéről)

Verstest megszólító módban (Takács Zsuzsa: A test imádása / India)

A filológia meghosszabbítása (Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta)

Elhalasztott zárlat: emlékezni jó? (Nádasdy Ádám: Soványnak kéne lenni)

Cartesianus consolatio (Keszthelyi Rezső: Öntalálkozó)

Varratok, törések, kopások (Szijj Ferenc: Kéregtorony)

Monológ és aszkézis (Szijj Ferenc: A nereidák délutánja )

A torony látképe (Schein Gábor: Bolondok tornya)

Fény, költészet, űzés (Schein Gábor: Éjszaka, utazás)

Semmi esélye? (Marno János: a semmi esélye)

A debrecentér Térey János verseiben

Archeo Ultra (Térey János: Ultra)

Egy elég nagy kód (Visky András: Gyáva embert szeretsz)

A mítosz mint arc mint ismétlés (Varga Mátyás: parsifal, parsifal)

A tükör benéz (Jász Attila: A szökés gyakorlása)

Istenhaiku (Jász Attila: istenbőre)

Maró anyag (k. kabai lóránt: klór)

Férfiakról – mindenkinek (Gervich András: Férfiak)

Az invenció komolysága (Acsai Roland: Alagútnapok)

A melléhelyezés, a melléhelyezett. (Győrffy Ákos: Akutagava noteszéből)

Mire jó a tiszta ész? (Lanczkor Gábor: A tiszta ész)

Fotóalbum helyett (Sopotnik Zoltán: Futóalbum)

Az idéző jelek (Krusovszky Dénes: Az összes nevem)

A lassú kert. Mozgás! (Varga Zoltán Tamás: A kert. Lassú mozgás)

rököt fogtam (Ayhan Gökhan: Fotelapa)

A Telep valami mása

Hét elfogult kommentár a magyar lírához

Az írások eredeti megjelenési helye

Névmutató

Köszönetnyilvánítás