Szalai Zsolt: Sem.Rendszer

1,968.00 Ft

Kategóriák: ,

Leírás

Vass Tibor költészetét egy kis­monográfia keretein belül tár­gyalni olyan vállalkozás, amely óhatatlanul több nézőpontú kell legyen. Nem azért, mint­ha nem lehetne pályakezdé­sétől egységes olvasatban áttekinteni és leírni poétikai eljárásainak és verstematikái­nak alakulástörténetét, hanem mert visszafelé és egyéb vo­natkozásokban még nyilvánva­lóbbá válik: Vass Tibor lírája fo­lyamatosan alakul, miközben bármelyik mozzanatában ké­pes mozgásba hozni az egész életművet.

Szalai Zsolt