Prágai Tamás: Vadkan krotáliával

1,890.00 Ft

Kategória:

Leírás

Irodalmi életünk sokoldalú, szikrázó intellektusú, szeretetre méltó alakja volt a fiatalon elhunyt Prágai Tamás. Kitűnő versek, prózai művek, esszék és tanulmányok kerültek ki keze alól. Nagy fájdalmunkra harmadik tanulmánykötete, a Vadkan krotáliával már csak posztumusz kötetként jelenhet meg. A kötet, amelynek anyagát még maga a szerző állította össze, az átfogó, elméleti jellegű írások mellett konkrét szövegelemzéseket, kritikákat is közöl.
A könyvet tárgyszerűség és reflexió, ötlet és megvalósulás, elmélet és gyakorlat-központúság kettőssége jellemzi. Prágai Tamás összegyűjtött költészetkritikai írásaiban felismeri és bevallja: a kritika értékszemlélete mögött könnyen relativizálható viszonyrendszer áll. Kérdés, hogy a viszonyrendszer elemeinek megmutatása és a kölcsönhatások felismerése, a “talált tárgy tisztogatása” elvezet-e az értékek pozíciójának stabilizálódásához. A válasz nem egyértelmű igen, ám a tárgyhoz ragaszkodó, probléma-láttató módszertan mégsem mondhat le az értelmezés és értékelés igényéről. Paradoxon? Az, sugallja a szerző, de hozzáteszi: a kritikaírás nem létezhet e paradoxon tudatosítása nélkül.