A PARNASSZUS Közép- és Kelet-Európa egyetlen költészeti folyóirata immár 20 éve arra vállalkozik, hogy a magyar irodalom legszebb hagyományait megőrző költészet legújabb értékeit állítsa a figyelem középpontjába.

A folyóirat az indulás óta hangsúlyozottan politikamentes, nem tartozik egyetlen politikai vagy esztétikai felfogást hirdető táborhoz sem. Ezért helyet kap minden magyar nyelven író alkotó. A közlés egyetlen kritériuma az írás minősége. A Parnasszus írásokat közöl, nem szerzőket.

Ugyanebben a szellemben indította útjára a folyóirat kiadó-főszerkesztője a 2000. évben a térség első non profit vers-kiadóját, a PARNASSZUS KÖNYVEK sorozatot.

A könyvsorozat indításának célja, hogy a magyar költészet legújabb értékeit felvállalva minőségi megjelenést biztosítson a kiemelkedően tehetséges fiatal és pályakezdő költőknek, műfordítóknak és kritikus-irodalomtörténész szakembereknek.

A sorozat első három kategóriája 2007-ben egy negyedikkel, a P-Art kötetekkel bővült, helyet biztosítva a középgeneráció jelentős képviselőinek.

2015-ben ünnepelte 20 éves születésnapját a PARNASSZUS, Közép- és Kelet-Európa egyetlen költészeti folyóirata, mely a kezdetek óta arra vállalkozik, hogy a magyar irodalom legszebb hagyományait megőrző költészet legújabb értékeit állítsa a figyelem középpontjába.

A folyóirat az indulás óta hangsúlyozottan politikamentes, nem tartozik egyetlen politikai vagy esztétikai felfogást hirdető táborhoz sem. Ezért helyet kap minden magyar nyelven író alkotó. A közlés egyetlen kritériuma az írás minősége. A Parnasszus írásokat közöl, nem szerzőket.

A folyóirat 20 születésnapját köszöntő utazó kézirat kiállítás és azok megnyitásakor megrendezésre került irodalmi estek, valamint a 2015. évi lapszámbemutatók az ünneplés mellett „házhoz” vitték a Parnasszus barátainak és a versszerető olvasóközönségnek, valamint a folyóirat megbecsült, igen széles szerző-táborának a Parnasszus elmúlt 20 évét és a magyar líra legfrissebb termését. A jubileumi év rendezvényeinek és kiadványainak nagy sikere, valamint elismerő sajtóvisszhangja visszaigazolta a szerkesztőség erőfeszítéseit.

A 2007 és 2013 közötti évek alapvető szerkezeti és tartalmi változást hoztak az immár 19 éve működő folyóirat életében. Megindult a két állandó „nagyrovat” két új szerkesztővel (Bedecs László, Szöllősi Mátyás) illetve leraktuk a Parnasszus online szerkesztés szakmai feltételeit is. A két rovat: a Centrum és a Redivivus új alapokra helyezte szerkesztési gyakorlatunkat is: mivel mindkét rovat tartalmaz interjút, nagy terjedelmű tanulmányokat, elemző kritikát és gyors reagálású szépírói miniesszéket, elengedhetetlenné vált a minél alaposabb és körültekintőbb előkészítő munka, a célirányos megrendelői szakmai tevékenység.

A 2008. évtől e két nagyrovat kiegészült egy harmadikkal is, amely jellegénél fogva az Átjárás címet kapja: minden egyes lapszámban külön figyelmet szentelünk egy-egy világirodalmi költői életmű magyar (újra)fordítására. Az elsőközlésű versfordításokat minden esetben a műhelymunkát bemutató esszé, tanulmány kíséri.

A Centrum, Redivivus és Átjárás rovatok mellett minden számban elsőközlésű verseket jelentetünk meg.